Akademik Kadro

Ali BAYRAM
Bölüm Başkanı, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
Doç. Dr., Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2016, Erciyes Üniversitesi

Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Psikolojisi.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A221-4
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 / 1526
Ofis Saati: Salı 13.00-14.00

 

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Ercan YÜKSEKYILDIZ
Bölüm Başkan Yardımcısı, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı

Eğitim: Ph.D. 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Deniz Ulaşımı, Gemi Yönetimi, Gemi Kazaları, Limanlar.
Seçilmiş Çalışmaları: “Türkiye sıvı kimyasal yük limanlarının verimlilik analizi” (2014) adlı doktora tezini savundu. Marine accident analysis for collision and grounding in oil tanker using FTA method (2015), Investigation of oil tanker accidents by using GIS (2015), Human factor analysis of container vessel’s grounding accidents (2017), Türkiye Sıvı Kimyasal Yük Limanlarının Verimlilik Analizi (2019), Bulanık TOPSIS Metodu Kullanarak Gemiler için Zabit Seçimi (2019), Determining the Relative Efficiency of Container Terminals in Turkey Using Fuzzy Data Envelopment Analysis (2020), Türkiye Kruvaziyer Limanlarının Performans Değerlendirmesi (2020).

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A221-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1532
Ofis Saati: Çarşamba 13.00-15.00

 

 Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


Mehmet Selman KOBANOĞLU
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2013, Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yönetim, Organizasyon, Örgüt Kuramı, Örgütsel Davranış.
Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A221-2

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 
Ofis Saati: Perşembe 11.00-12.00 (Zoom)

 

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


Ahmet Zeki DEMİR
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı
Eğitim: Ph.D 2014, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: İnsan Kaynakları, Girişimcilik, Yenilik

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A219-1
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1557
Ofis Saati: Salı 13:00-14:00

 

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


Mustafa ÇAKIR

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2013, Johannesburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: Makro İktisat, Büyüme, Enflasyon, Konjonktür Dalgalanmaları

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
musta.cakı[email protected]sun.edu.tr

Tel: +90 (362) 313 0055 | 
Ofis Saati: Perşembe 11.00-12.00 (Zoom)

 

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


Emine GÜNEŞ
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
Araştırma Görevlisi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı
Eğitim: Ph.D İstanbul Teknik Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Gemilerde Enerji Verimliliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğinde Enerji Verimliliği Teknoloji ve Politikalarının Benimsenmesi.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A210
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1570
Ofis Saati: Çarşamba 13:00-14:00

 

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV