Yönetim

  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selman KOBANOĞLU

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı